Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

DİYALİZERİN YENİDEN KULLANIMI (REUSE)

Diyalizerler ilk kullanımı takiben yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra bir sonraki seansta aynı hasta için yeniden kullanılabilirler (reuse). Ekonomik nedenlerle gündeme gelen bu yöntem reuse işleminden sonra diyalizde istenmeyen diyalizer reaksiyonlarını azaltabilmeleri nedeniyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşmıştır. Bu ülkedeki diyaliz hastalarının % 70'inde reuse uygulaması yapılmaktadır. Reuse uygulaması için önerilen kurallara uyulduğunda etkin ve güvenlidir. Özellikle hollow-fiber diyalizerlere reuse işlemi uygulanmakta ve üniteler arasında farklılıklar olmakla birlikte bir diyalizere ortalama 10 kez reuse işlemi uygulanmaktadır.

 


REUSE İŞLEMİ

 

Reuse işlemi elle (manual) veya otomatik yöntemlerle yapılabilir. Otomatize cihazların (Renatron, Echo, Seratronic..) kullanım protokolleri farklılıklar gösterir. Reuse işlemi yıkama, temizleme, diyaliz etkinliğinin ölçümü, dezenfeksiyon basamaklarını içerir. Diyalizer liflerini korumak ve pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla kan hastaya heparinli salin ile gönderilir.

 

Rezidüel (residual, kalan) kanın temizlenmesi ters ultrafiltrasyon ile de yapılabilir. Diyalizer makineden çıkarıldıktan sonra en kısa zamanda yüksek basınçlı yıkamaya alınmalıdır. Temizleme işleminde % 1 veya daha düşük konsantrasyonda sodyum hipoklorit, % 3 veya daha düşük hidrojen peroksit, % 2 veya altında perasetik asit kullanılabilme