Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 33: İNFEKSİYONLAR

August 1, 2017

Hemodiyaliz hastalarında infeksiyon en sık ölüm nedenlerinden birisidir (ülkemizde ölümlerin % 2.6'sından, Amerika Birleşik Devletlerinde % 12.5'inden infeksiyonlar sorumludur, Bakınız Konu 1). Editörlerin fikri ülkemizde infeksiyonlara bağlı ölüm oranlarının daha fazla olduğu şeklindedir.

Serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl veya daha azsa ve hematokrit düzeyi % 29'dan daha düşükse infeksiyonlara bağlı mortalite artar. İnfeksiyonlar ayrıca eritropoietin tedavisine de bir direnç oluşturabilir.

Diyaliz hastalarında, üremi ile ilişkili lenfosit ve granülosit fonksiyonlarında bir çok bozukluk vardır; bu bozukluklar böbrek hastalarının infeksiyonlara duyarlılığını arttırır. Ayrıca hemodiyaliz veya periton diyalizi bir çok bağlantı, kateter ve manipülasyon gerektirir. Diyaliz hastalarında tedavi ile ilgili bozukluklar ve altta yatan hastalıklar nedeni ile de infeksiyonlara bir yatkınlık söz konusudur. Tablo 1'de üremik hastalarda bakteriyel ve mantar infeksiyonları için risk faktörleri özetlenmiştir.