Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 41: NÖROLOJİK SORUNLAR

August 1, 2017

Hemodiyaliz hastalarında görülen nörolojik sorunlar üremi, metabolik bozukluklar ve hemodiyaliz tedavisi ile ilişkili olabilir; bu nörolojik sorunlar merkezi ve periferik sinir sistemini etkileyebilir. Bu konuda üremik ensefalopati, diyaliz demansı, diyaliz disequilibrium (dengesizlik) sendromu, nöropati, konvülsiyon, kafa içi kanama ve başağrısı gibi hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan nörolojik sorunlardan bahsedilecektir.


ÜREMİK ENSEFALOPATİ

Akut veya kronik böbrek yetmezliğinde izlenen merkezi sinir sistemi bozukluklarına ait belirti ve bulguları kapsar. Kronik hemodiyaliz programında olan hastalarda üremik ensefalopati nadir olarak izlenir. Üremik ensefalopatide bilinç, davranış, düşünme, bellek, algılama ve emosyon (emotion) etkilenebilir.

Hastalarda bilinç bozuklukları, halsizlik, letharji (lethargy, uyuşukluk), oryantasyon bozukluğu, psikoz, konfüzyon (confusion, bilinç bulanıklığı), kranial sinir tutulumu, nistagmus, konuşma bozukluğu (dysarthria), anormal yürüme, derin tendon reflekslerinde değişiklik ve kas anormallikl