Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 43: AKCİĞER VE PLEVRA SORUNLARI

August 1, 2017

Hemodiyaliz hastalarında akciğer ödemi, plevral effüzyon (effusion) ve infeksiyonlar en sık karşılaşılan akciğer ve plevra sorunlarıdır. Ayrıca, hemodiyaliz sırasında çeşitli nedenlere bağlı nefes darlığı, solunum yetmezliği ve hipoksi görülebilir (Bakınız Konu 9).


AKCİĞER ÖDEMİ

Nefes darlığı, ortopne, taşikardi, gallop ritmi, akciğerlerde yaş raller, boyunda venöz dolgunluk ve akciğer grafisinde tipik kelebek tarzında dansite artışı ve kardiyomegali ile kendini gösterir. Pulmoner kapiller basıncı artmıştır. 

En sık görülen neden hipervolemidir. Hipervolemi, hemodiyaliz hastalarında iki diyaliz arasında aşırı kilo (uyumsuz hastaların fazla tuz ve sıvı alımına bağlı) artışı, SAPD (sürekli ayaktan periton diyalizi, continuous ambulatory peritoneal dialysis) hastalarında ise yetersiz ultrafiltrasyonun sonucu ortaya çıkar.

Kontrolsuz hipertansiyon, mevcut kalp hastalığı ve anemi akciğer ödeminin ortaya ç