Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 44: TÜBERKÜLOZ

August 1, 2017

Hemodiyaliz hastalarında tüberküloz insidansı genel popülasyondan en az 10 kat fazladır ve tüberküloz infeksiyonu çoğunlukla ekstrapulmoner yerleşim gösterir. Diyaliz hastalarında tüberküloz asemptomatik olabileceği gibi sıklıkla atipik ve nonspesifik semptomlarla seyreder. Erken tanı ve tedavi ile mortalite düşüktür, ancak gecikmiş tanı ile morbidite ve mortalite çok artar.

Mycobacterium tuberculosis'e karşı konak direnci büyük oranda hücresel (cellular) immüniteye bağlıdır ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hücresel immünite bozulmuştur. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında tüberküloz normal böbrek fonksiyonlu popülasyondan 10-70 defa daha sıktır. Diyaliz hastalarında görülebilen protein-enerji malnütrisyonu da insidans artışında etkili olabilir. Diyaliz hastalarındaki immün sistem bozukluğunun reaktivasyona yol açtığı da düşünülebilir.

Gelişmiş ülkelerde diyaliz hastalarında tüberküloz nadirdir. Bu konuda yapılmış yayınların çoğu az sayıda tüberküloz olgusunu kapsar. Cuss ve arkadaşlarının çalışmasında, tüberkülozun endemik olduğu 3. dünya ülkelerinden İngiltere'ye gelmiş ve en az 10