Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 46: HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR

August 1, 2017

Bu konuda hemodiyaliz hastalarında karşılaşılan kanser, kazanılmış renal kistik hastalık, impotans, kadınlarda seksüel fonksiyon bozukluğu, uterus kanaması, infertilite, doğum kontrolü, gebelik, artrit ve miyopati gibi diğer sorunlardan kısaca bahsedilecektir.


KANSER

Diyaliz hastalarında bazı tip kanserlerin gelişme riski artmıştır. Diyaliz hastalarında renal hücreli kanser (hipernefroma), multipl miyeloma, uterus ve prostat kanseri gelişme riski, böbrek hastalığı olmayan insanlara kıyasla daha yüksektir. Diyaliz hastalarında, kanserlerin erken tanısı için önerilen tarama testleri Tablo 1'de özetlenmiştir.


KAZANILMIŞ RENAL KİSTİK HASTALIK (ACQUIRED RENAL CYSTIC DISEASE, KRKH)

Daha önce böbreklerinde kist olmayan diyaliz hastaları ve diyaliz tedavisi uygulanmamış hastalarda çok sayıda kortikal ve medüller kistler gelişebilir.

Kazanılmış renal kistik hastalık insidansı, diyaliz tedavisinin süresi arttıkça yükselir; 3 yıl diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda KRKH insidansı % 50-80 civarında iken, 8 yıl sonunda bu oran % 90'a çıkabilir. Kazanılmış renal kistik hastalık, genellikle asemptomatiktir ancak kist infeksiyonu, kist içine kanama, böbreğin spontan rüptürü (yırtılması), nefrolitiyazis ve renal hücreli kanser gibi komplikasyonlara yol açabilir.


İMPOTANS

Erkek hemodiyaliz hastalarının en az % 50'sinde impotans vardır. Tedavi, neden biliniyorsa ona yöneliktir. Beta-blokör, metildopa gibi ilaçlardan kaçınılmalıdır. Anemi varsa düzeltilmelidir; eritropoietin tedavisinin impotansı olumlu etkilediğine dair çalışmalar mevcuttur. Serum testesteron düzeyi 300 ng/ml'nin altında ise testesterone enanthate verilebilir. Kullanılabilecek diğer tedavi yöntemleri otoinjeksiyon, cerrahi veya çeşitli cihazlardır. En başarılıtedavi yöntemi ise renal transplantasyondur.

Tablo 1. Diyaliz hastalarında önerilen kanser tarama testleri

Tarama testi Hastalar Sıklık ve diğer bilgi
Böbrek ultrasonografisi Hepsi Bazal ölçüm yapılmalı, böbrekler büyükse 4-6 ayda bir, 3 cm'den büyük solid kitle malignite açısından değerlendirilmeli
Vaginal sürüntü incelemesi 20-65 yaş Her yıl Endometriyal küretaj ve > 40 yaş, son adet Küretaj ve biyopsi biyopsi(a) tarihi 1 yıldan fazla
> 40 yaş, son adet Biyopsi tarihi 1 yıldan az
< 40 yaş Vaginal sürüntü incelemesi
Gaitada gizli kan > 40 yaş Her yıl
Rektal muayene > 40 yaş Her yıl
Meme muayenesi (hasta > 20 yaş Her aytarafından)
Mammografi 35-40 yaş Bazal ölçüm yapılmalı
< 50 yaş, risk yüksek Her yıl
> 50 yaş Her yıl
(a) Vaginal kanaması olan kadınlar için


KADINLARDA SEKSÜEL FONKSİYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastalarında cinsel isteksizlik artmış, orgazm olma olasılığı azalmıştır. Ayrıca vaginal kuruluğa bağ