Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 47: AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZ TEDAVİSİ

August 1, 2017

Akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişen hastalarda sıvı, elektrolit, asit-baz ve nitrojen dengesi konservatif (destekleyici, conservative) yöntemlerle sağlanamadığı zaman renal replasman tedavisine (renal replacement therapy) başlanmalıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 3 önemli renal replasman tedavisi vardır;

1.İntermitan (intermittent, aralıklı) hemodiyaliz (HD),
2.Periton diyalizi (PD),
3.Sürekli arteriyovenöz hemofiltrasyon (SAVH).

Diyaliz yönteminin seçiminde hastanın durumu (aşırı sıvı yüklenmesi, hiperkatabolik durum ve kardiyovasküler dengesizlik gibi), eşlik eden diğer hastalıkların (solunum sıkıntısı, kanama eğilimi ve major cerrahi girişim gibi) varlığı, besin alımı ve rezidüel (residual, kalan) böbrek fonksiyonu gibi tıbbi faktörler ile merkezin teknik olanakları ve personel durumu da göz önünde bulundurulur.

Klasik intermitan HD, hemodinamik olarak stabil (dengeli, stable) hastalarda en uygun diyaliz yöntemidir; tampon madde olarak bikarbonat kullanılmalıdır.

Kanama eğilimi olan ve damar yolu sağlanamayan olgularda, PD tercih edilir. Günümüzde antikoagülasyon uygulanmadan da HD tedavisi yapmak mümkündür (Bakınız Konu 12). Hemodinamisi stabil olmayan ve/veya aşırı sıvı yüklenmesi olan hastalarda ise SAVH en iyi tedavi şeklidir. Çeşitli durumlarda seçilecek diyaliz yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları Tablo 1'de özetlenmiştir.


DİYALİZE BAŞLAMA ENDİKASYONLARI

Hiperkalemi

Kardiyotoksik düzeylerdeki hiperkalemide tedaviye ilk önce ilaçlarla başlanır. Kalsiyum, hiperkaleminin miyokard hücre membranındaki etkisini antagonize ederek, bikarbonat ve insülin-glukoz kombinasyonu ise potasyumu hücre içine kaydırarak elektrokardiyografik anormalliklerde geçici düzelme sağlar. Vücuttan potasyum eliminasyonu ise iyon değiştiren reçine (Kayekselat oral veya lavman şeklinde) verilerek veya diyalize başlanarak sağlanır. Serum potasyumu 7 mEq/L'nin üzerindeki hiperkalemilerde acil diyaliz endikasyonu vardır. En hızlı potasyum eliminasyonunu sağlayan diyaliz yöntemi, HD'dir; HD tedavisi ile potasyum klirens hızı dakikada 100-200 ml'dir. Periton diyalizi ve SAVH ile potasyumun eliminasyon hızı 20 ml/dak'yı geçmez.


Sıvı Yüklenmesi (Hipervolemi)

Aşırı sıvı yüklenmesi diyalize başlamanın en önemli endikasyonlarından birisidir. Akciğer konjesyonu ve periferik ödem volüm artışının klinik göstergeleridir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda intermitan HD en hızlı ultrafiltrasyonu sağlar; saatte 1-2 litre sıvı kolaylıkla uzaklaştırılır.

Hemodinamisi stabil olmayan hastalarda ise sürekli hemofiltrasyon daha uygundur; bu tedavi ile daha uzun sürede çok daha yavaş hızlarda sıvı çekilebilmektedir. Periton diyalizi ile günde 2-3 litre sıvı sorunsuz olarak çekilebilir. Aşırı sıvı yüklenmelerinde en iyi tedavi SAVH'dir. Ultrafiltrasyon izoozmotik olduğu için çok iyi tolere e