Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 49: HEMODİYALİZ PERSONELİNİN TAŞIDIĞI RİSKLER VE İĞNE BATMASI

August 1, 2017

Sağlık personelleri günlük çalışma ortamlarında hastalardan bulaşabilecek birçok infeksiyon hastalığı açısından risk altındadır. Hemodiyaliz ünitelerinde çalışan hekim, hemşire, öğrenci ve hastabakıcıların günlük çalışmaları esnasında,hastaların kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas etme ihtimalleri oldukça yüksektir.

Hastaların kan veya kanla kontamine vücut sıvıları ile temas halinde; human immunodeficiency virus (HIV), hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) ve hepatit D virusu (HDV) gibi viruslar sağlık personeline bulaşabilirler. Bu viralinfeksiyonlar dışında sağlık personelinden hastaya, hastadan sağlık personeline birçok viral ve bakteriyel infeksiyonların bulaşabileceğini gözönünde bulundurmak gerekir. Bunlar; herpes virus infeksiyonları, influenza, salmonella, şigella, tüberküloz gibi viral ve bakteriyel hastalıklardır. Bu hastalıklar genellikle doğrudan temas veya solunum yolları ile bulaşır.

HIV ve HBV infeksiyonlarının bulaşma şekilleri birbirlerine çok benzemektedirler. Başlıca bulaşma yolları virusla infekte kanla temas, cinsel ilişki ve infekte anneden çocuğa bulaşma şeklindedir. HDV ve HCV infeksiyonları genellikle infekte kan transfüzyonu ile bulaşır. HDV yalnızca HBV taşıyıcılarını infekte edebilir.

Ülkemizde, hemodiyaliz ünitelerinde HBV ve HCV infeksiyonu oranı oldukça yüksektir (Bakınız Konu 23 ve 24). Türkiye'de bildirilen çalışmaların sonuçlarına göre, hemodiyaliz ünitelerinde HBsAg (hepatit B yüzey antijeni) pozitiflik oranı % 5.4-24.3 arasında değişmektedir. Ülkemizde, Türk Nefroloji Derneğinin 1995 yılı verilerine göre HBs antijeni pozitif hemodiyaliz hastası oranı % 8.7'dir. 1994 yılında ülkemizde yapılan 30 merkezli, 1114 hasta içeren bir çalışmada hepatit C virusuna karşı antikor prevalansı % 49.4 olarak saptanmıştır.

Türk Nefroloji Derneği 1995 yılı verilerine göre 6452 hastanın % 46.6'sında hepatit C virusuna karşı antikor saptanmıştır. Ülkemizde HIV infeksiyonu oranı çok yüksek değildir. Sağlık Bakanlığının raporlarına göre Ocak 2001 tarihinde toplam 1067 HIV infeksiyonu bildirilmiştir. Bu HIV infeksiyonlu hastalardan kaçının hemodiyaliz tedavisinden yararlandığı konusunda sağlıklı bir veri yoktur. Medyada hemodiyaliz tedavisi gören en az iki hasta yer almıştır. Birçok hemodiyaliz ünitesi ve personeli HIV infeksiyonu olan bir hasta ile karşılaşınca ne yapacağını bilememektedir. Bu hastalarda SAPD (sürekli ayaktan periton diyalizi, continuous ambulatory peritoneal dialysis) tedavisi iyi bir alternatiftir.

Hastalardan bu viral infeksiyonlar sağlık personeline, iğne batması, bistüri gibi kesici aletlerle yaralanma, kan ve kanla bulaşmış vücut sıvılarının deri ve mukoza yolu ile bulaşması şeklinde olabilir (Şekil 1). Bulaşma şekillerinde benzerlik olmasına rağmen HBV ve HCV infeksiyonunun, HIV'undan yaklaşık 10 - 100 kat daha infeksiyöz olduğu k