Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 54: RESİRKÜLASYON

August 1, 2017

Hemodiyaliz hastalarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen başlıca faktörler diyaliz işlemi, beslenme durumu, üremik komplikasyonlar ve diyabet, kanser gibi eşlik eder hastalıklardır. Diyaliz işleminin yeterliliği kavramı son yıllarda giderek önem kazanmış ve diyaliz yeterliliğinin objektif ölçümleri tanımlanarak düzenli bir şekilde yapılması önerilmiştir. Diyaliz yeterliliğini etkileyen düşük molekül ağırlıklı solüt klirensini etkileyen faktörler arasında resirkülasyon (yeniden dolaşım, recirculation) önemli bir yere sahip olmasına rağmen yeterince dikkate alınmamaktadır.

Diyaliz esnasında diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğneden geçen kanla karışarak yeniden diyaliz olmasına resirkülasyon denilmektedir.

Resirkülasyon son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. KT/V hesaplarının giderek fazla yapılması, kardiyovasküler patolojisi olan hemodiyaliz hasta sayısının artması resirkülasyonun önemini artırmaktadır.

2 tür resirkülasyon vardır:
1) Giriş yeri resirkülasyonu (access recirculation)
2) Kardiyopulmoner resirkül