Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

KONU 40: AŞILAMA

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda birçok infeksiyonun gelişme riski ve şiddeti artmıştır; bu nedenle bu hastalarda bir aşılama programı uygulanmalıdır. Bu hastalarda aşılara alınacak yanıtın yetersiz olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Streptococcus pneumoniae, toplumda sık rastlanan bir pnömoni etkenidir ve kronik böbrek yetmezliği gibi risk faktörü olan hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Hastalar, pnömokok için aşılandıktan sonra antikor titreleri ile takip edilmelidir ve koruyucu antikor titresi 200’ün altına inince ikinci kez aşılanmalıdır.

Hepatit B aşısı, eritropoietin tedavisi ve kan ürünlerinin daha iyi kontrolu nedeni ile Hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag) pozitif diyaliz hasta oranı giderek azalmaktadır; Türk Nefroloji Derneğinin 1995 yılı verilerine göre bu oran % 8.7’dir.

Hepatit B aşısı ile oluşan maksimum Anti-HBs titresi ile aşının koruyuculuk süresi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hemodiyaliz hastalarında immün sistem baskılandığı için hepatit B aşısı çift dozda yapılmalıdır; yine de çift dozda yapılmasına rağmen aşılama hastaların ancak % 33-92’sinde koruyucu olabilmektedir. Hemodiyaliz hastalarında rapel hemodiyaliz aşısının ne zaman yapılması gerektiği konusunda kesin bir bilgi yoktur; 12-18. ayda bir rapel yapılabilir. Anti-HBs titresi 10 U/litre’nin altına inince rapel hepatit B aşısı yapılmalıdır.

Hepatit B aşısı ile yetersiz bağışıklık sağlanmış veya aşılanmamış hemodiyaliz hastalara kaza ile HBs Ag pozitif kan verilir veya hepatit B virusu içeren materyel hastanın mukozası ile temas eder ise, tek doz hepatit B virusuna özgü (spesific) immünglobülin verilmelidir.

Günümüzde hepatit C ve AIDS viruslarına karşı ne yazık ki aşı yoktur.

KAYNAKLAR 1.Fuchshuber A, Kühnemund O, Keuth B ve ark. Pneumococcal vaccine in children and young adults with chronic renal disease. Nephrol Dial Transplant 1996; 11: 468-473. 2.Gershon AA. Immunizations for pediatric transplant patients. Kidney International 1993; 44: S87-90. 3.Degos F, Jungers P. Viral infections in dialysis patients Part B: Dialysis associated hepatitis. Replacement of renal function by dialysis. Jacobs C, Kjellstrand CM, Koch KM, Winchester JF (eds). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996: 1133-1158. 4.Lentino JR, Leehey DJ. Infections. Handbook of Dialysis. Daugirdas JT, Ing TS (eds). Little, Brown and Company, Boston 1994: 469-490. 5.Türk Nefroloji Derneği, Registry 1995.


Etiketler: