Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 06 : SU SİSTEMİ

August 2, 2017

Hemodiyaliz su sistemi, suyun içeriğindeki diyaliz hastalarına toksik olduğu bilinen çeşitli madde ve kontaminan (contaminant) miktarlarının, istenen düzeylerin altına düşürülmesini sağlayan bir sistemdir (Ayrıca Bakınız Konu 5). Bu sistemlerle, diyalizat hazırlanması, konsantre diyalizat hazırlanması ve diyalizerin tekrar kullanıma hazırlanması gibi çeşitli amaçlara yönelik su ihtiyacı, uygun debi, basınç ve sıcaklıkta karşılanmaktadır.

Amerikan Ulusal Hemodiyaliz Sistemleri Standart'ına göre diyalizat hazırlamak için kullanılacak suda bulunmasına izin verilen maksimum kontaminan konsantrasyonları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Diyalizat hazırlama suyunda bulunabilecek maksimum kontaminan konsantrasyonları
(a) cfu=colony forming unit, koloni oluşturan ünite

Kontaminan Maksimum Kontaminan Maksimum konsantrasyon (mg/L) konsantrasyon (mg/L)
Kalsiyum 2.0 Gümüş 0.005
Magnezyum 4.0 Alüminyum 0.01
Potasyum 8.0 Kloraminler 0.1
Sodyum 70.0 Serbest klorin 0.5
Arsenik 0.005 Bakır 0.1
Baryum 0.1 Fluorid 0.2
Kadmiyum 0.001 Nitrat azotu 2.0
Krom 0.014 Sülfat 100.0<