Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 11: KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ

August 2, 2017

Optimal diyalizin düzenlenmesi yaşam kalitesi ve süresi açısından çok önemlidir. Bu nedenle uygulamalarda seçilecek membran tipi, diyaliz solüsyonu, kan akım hızı, diyaliz sıklığı ve süresinin uygun bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Bunun yanısıra beslenme, sıvı ayarlaması ve gerekli ilaç tedavilerine dikkat edilmelidir. Kronik diyaliz programındaki hastalar bireysel olarak değerlendirilip diyaliz tedavileri planlanmalıdır. Bu planlar belirli aralıklarla yeniden gözden geçirilir. Hastanın genel durumu, laboratuvar bulguları ve tedavileri değerlendirilir. Bu doğrultuda her hasta için yeni tedavi planlamalarına gidilebilir.


KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİNİN PLANLANMASI

Diyaliz tipi: Günümüzün ileri teknolojisi diyaliz makinelerine de yansımış ve hemodiyaliz tedavisinde geniş imkanlar sağlamıştır. Hacim kontrollu cihazlar yüksek akımlı ve etkili diyalizerlerin kullanımına olanak sağlamıştır. Hacim kontrollu, bikarbonat diyalizi uygulaması yapabilen, gelişmiş moniterizasyon ve alarm sistemleri olan cihazlar geliştirilmiştir. Ünitede bu cihazların varlığı oranında hastaların klinik ve laboratuvar bulguları ışığında bu cihazlardan yararlandırılma önceliği tespit edilmelidir. Kronik hemodiyaliz tedavisinde genellikle standart diyaliz cihazları kullanılmaktadır.

Diyalizer tipi: Standart, yüksek etkili veya high-flux diyalizerler seçilebilir. Ekonomik nedenlerle her zaman ideal diyalizer seçimi mümkün değildir. Yüksek etkili diyalizerler pahalıdır. Bu diyalizerler için kesinlikle ultrafiltrasyon kontrollu hemodiyaliz cihazlarının kullanılması gerekir. High flux diyalizinde diyalizerin geçirgen olması nedeniyle mikroorganizma ve endotoksinler açısından kullanılacak suyun çok temiz olması gerekir. İdeal olarak biyouyumlu ve yüksek KoA (>700) (KoA= urea mass transfer area coefficient, üre kitle transfer alan katsayısı) diyalizerler önerilmektedir. Ancak asetat diyalizi uygulanıyor ise bu diyalizerler ile asetata bağlı yan etkiler daha sık görülür.

Özellikle yapılı hastalarda düşük KoA diyalizerlerle yüksek kan akım hızlarında bile diyaliz yeterliliğini sağlamak pek mümkün değildir. Hemodiyaliz cihazında ultrafiltrasyon kontrolu yapılabiliyor ise suya geçirgenliği (KUF, ultrafiltrasyon sabitesi) yüksek diyalizerler tercih edilmelidir. Ultrafiltrasyon kontrolu yapılamadığında pratik olarak saatte çekilmesi istenen sıvı miktarının (litre) 4 katı KUF değeri olan diyalizerler kullanılabilir. Örneğin saatte 1 litre sıvı çekilmesi isteniyorsa KUF = 1 x 4 = 4 olmadır. Bu durumda transmembran basıncı 1000/4 = 250 mm Hg olacaktır. Diyalizerde sterilizasyon yöntemi de önem taşır. Etilen oksit gazı, gama sterilizasyon ve buhar en yaygın kullanılan sterilizasyon yöntemleridir. Etilen okside bağlı anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda diğer yöntemlerle sterilize edilmiş diyalizerler tercih edilebilir. Hollow-fiber veya paralel plate diyalizer tiplerinden herhangi biri seçilebilir (Bakınız Konu 5).

Kan Akım Hızı: Kan akım hızı yağsız vücut ağırlığının en az 4 katı olmalıdır. Dört saat diyaliz uygulanacak ise 250-300 ml/dak olması önerilir.

Daha yüksek oranlar da uygulanabilir. Oluşabilecek yan etkiler bikarbonat diyaliz solüsyonu ile en aza indirilebilir. Yüksek etkili diyalizerlerde