Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 18: HEMODİYALİZ VE DEZENFEKSİYON

August 2, 2017

Diyaliz sistemindeki her türlü bakteri hastalar için potansiyel bir tehlikedir. Bakteriler, bakteriyemi ve sepsise, endotoksinleri ise pirojenik reaksiyonlara neden olabilirler. Hemodiyaliz su sisteminin mikroorganizmalarla kontaminasyonunu kolaylaştıran bir çok faktör vardır (Tablo 1). Özellikle Gram negatif mikroorganizmalar su sistemine kolaylıkla bulaşırlar (Tablo 2) ve hızla çoğalma özelliğine sahiptirler. Tüberküloz dışı mikobakteriler de su sistemlerinin kontamine edebilirler ve germisidlere nispeten daha dirençlidirler.

Hemodiyaliz ünitelerinde infeksiyonun kontrolu için suların ve hemodiyaliz makinelerinin uygun dezenfeksiyonu gereklidir.

SU KAYNAĞI

Diyaliz ünitelerinde kullanılan sular sıklıkla Gram negatif bakterilere ait endoksinler ve su bakterilerini içerir. Şehir suyuna klor veya diğer dezenfektanların eklenmiş olması kontaminasyonu önleyebilir, fakat bu kimyasal maddeler diyaliz hastalarında istenmeyen etkilere neden olabilir. Bununla birlikte aşağıda belirtildiği şekilde uygulanan su iyileştirme işlemleri ile klor ortamdan uzaklaştırılırılarak toksik etkisi önlenebilir.

SU İYİLEŞTİRİLMESİ

Diyaliz sıvılarında kullanılan suların mutlaka kimyasal maddelerden arındırılması gerekir. Bu amaçla kullanılan su yumuşatıcıları veya deiyonizerler endotoksin ve bakterileri ortamdan uzaklaştıramaz ve mikrobiyal çoğalma için uygun ortam oluştururlar. Revers osmoz (reverse osmosis) etkili su iyileştirmesi sağlamasının yanısıra endoktoksin ve bakterileri ortamdan uzaklaştırır. Revers osmoz sisteminde düşük düzeyde mikrobiyal kontaminasyonu olabilir, bu nedenle düzenli dezenfeksiyon yapılmalıdır. Bir çok filtre mikrobiyal kontaminasyonu önlemek için diyaliz sistemlerinde kullanılmaktadır, fakat filtreler düzenli olarak değiştirilmez veya dezenfekte edilmezlerse yetersiz kalırlar. Aktif kömür filtreleri organik maddeler ve klorun uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır, fakat su bakterileri için iyi bir kaynaktır. Ultraviyole (UV) ile ışınlama sularda bakteriyel kontaminasyonunu azaltır, fakat sıklıkla Gram negatif bakterilerde UV ışınına karşı görülen direnç sorun olmaktadır.

Tablo 1. Hemodiyaliz sisteminde kontaminasyon kaynakları

Faktör Uyarı
Su kaynağı
Şebeke suyu Endotoksin ve bakteri içerir
Su sistemi
Filtrasyon
Ön filtre Mikroorganizma geçişini önlemez. 
Membran Bakteriyi uzaklaştırır, fakat düzenli değişmezse bakteri üremesi İçin uygun bir ortamdır. 
Aktif kömür filtresi Organik maddeleri, kloru ve kloramini uzaklaştırır, fakat bakteri üremesi için uygun bir ortamdır. 
Yumuşatıcı, deiyonizer Bakteri için rezervuardır, endotoksini uzaklaştırmaz. 
Revers osmoz Bakteri ve endotoksini uzaklaştırır, düzenli dezenfekte edilmelidir

Ultraviyole ışını Bazı bakterileri öldürür, ultraviyole ışına dirençli bakteri gelişebilir
Ultrafiltre Bakteri ve endotoksini uzaklaştırır, deiyonizerden sonra yerleştirilmeli ve düzenli dezenfekte edilmelidir.

Su ve diyaliz dağılım sistemi

Borular Uzun ve geniş sistemlerde su akımı yavaşlar ve bakterilerin çoğalması kolaylaşır. Dik açılı bağlanma yerleri ve kullanılmayan bölümleri bakter