Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 23: HEPATİT B

August 2, 2017

Hepatit B virusu (HBV) tüm dünyada akut ve kronik hepatitler, siroz ve hepatoselüler karsinomanın en önemli nedenidir. Virus başlıca parenteral yolla ve infekte serum, semen ve tükrük gibi vücut sıvılarıyla temas sonucunda bulaşır. Serumda HBe antijeninin bulunması çoğunlukla fazla miktarda virus varlığına ve dolayısıyla yüksek bulaşma riskine işaret eder.

Bazı insanlar, HBV infeksiyonu yönünden, toplumun diğer kesimlerine göre daha yüksek risk altındadır. Bu yüksek risk gruplarından birisini de hemodiyaliz hastaları oluşturur. Örneğin ülkemizde, HBV infeksiyonunun bir göstergesi olan HBs (hepatit B yüzey) antijen pozitifliği genel olarak % 5-7 civarında iken, bu oran bazı hemodiyaliz ünitelerinde % 26.4'e kadar yükselmektedir. Ülkemizde,

Türk Nefroloji Derneğinin 1999 yılı verilerine göre HBs antijeni pozitif hemodiyaliz hastası oranı % 7.5'tur.

Hemodiyaliz hastalarının yüksek risk altında olmalarının en önemli nedeni yeterli temizlik yapılmayan hemodiyaliz makineleridir. HBV'nun çevresel yüzeylerde yedi günden uzun süre canlı kalabilmesi bu şekilde dol