Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 24A: HEPATİT C

August 2, 2017

Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin en önemli ve en sık karşılaşılan sorunlarından birisidir.

1994 yılında ülkemizde yaptığımız 30 merkezli, 1114 hasta içeren bir çalışmada hepatit C virusuna karşı antikor prevalansı % 49.4 olarak saptanmıştır. Türk Nefroloji Derneği 1995 yılı verilerine göre 6452 hastanın % 46.6'sında hepatit C virusuna karşı antikor saptanmıştır. Bu oran birçok Avrupa ülkesinde % 5'in altındadır. Bazı diyaliz ünitelerinde hepatit C virusuna karşı antikor prevalansı % 80'lere kadar çıkmaktadır.

Türk Nefroloji Derneğinin 1999 yılı verilerine göre 9967 hemodiyaliz hastasının 3609 tanesinde (% 36.2) anti-HCV pozitiftir. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan hastalarda anti-HCV prevalansı daha düşüktür. Hemodiyaliz hastalarında tedavi süresi uzadıkça anti-HCV pozitif hasta oranı artmaktadı. Türk Çok Merkezli SAPD Çalışma Grubu (TULIP, Turkish Multicentre CAPD Study Group) tarafından yapılan bir çalışmada hemodiyaliz ve SAPD hastaları hepatit C virus infeksiyonu yönünden karşılaştırılmış ve hemodiyaliz hastalarında hepatit C virus infeksiyon riskinin daha fazla olduğu gösterilmişti. Bu veriler ülkemizde hepatit C virusu ile ilişkili sorunların uzun dönemde hemodiyaliz ünitelerinde en önemli problem olabileceğini göstermektedir.

Hepatit C virusu bir RNA virusudur. Başlıca bulaşma yolları kan transfüzyonu, kan ürünleri ile bulaşmış iğne batması, organ transplantasyonu, anneden fötüse vertikal geçiş ve cinsel ilişkidir. Hepatit C virusunun tüm bulaşma yolları henüz kesin olarak bilinmemektedir. Son yıllarda HCV infeksiyonunun nozokomiyal bir infeksiyon olduğuna dair veriler giderek artmaktadır.

Hepatit C virusu infeksiyonu değişik klinik özellikler gösterebilir; akut hepatit, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma. Akut HCV infeksiyonunda genellikle sarılık yoktur ve hastalar farkında olmadan akut infeksiyonu geçirirler. Hepatit C virus infeksiyonu en fazla kronikleşen viral hepatit nedenidir, hastaların yaklaşık % 50'sinde, tekrarlayan karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden kronik karaciğer hastalığı gelişir. Kronik karaciğer hastalığının ilerlemesi oldukça yavaştır ve hastaların çoğunda siroz veya hepatosellüler karsinoma gelişmesi için gerekli süre en az 10-15 yıldır.

Hepatit C virusu, hepatit dışında da birçok hastalığa neden olur; kriyoglobülinemi, membranoproliferatif glomerülonefrit, membranöz glomerülonefrit, Sjögren benzeri sicca sendromu.... Hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun yol açtığı en önemli sorunlardan bir tanesi de kronik karaciğer hastalığına yol açması nedeni ile renal transplantasyona engel olmasıdır. Eritropoietin tedavisi ile hastaların bir kısmında HCV infeksiyonu gelişmesi önlenir ve hastalar renal transplantasyona hazırlanır. Öte yandan, hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun daha hafif seyrettiğine dair bilgiler mevcuttur, bunun başlıca nedenleri;

1.Hemodiyaliz hastalarında yaşam süresinin böbrek hastalığı olmayanhastalara kıyasla daha kısa olması ve hastaların HCV infeksiyonuna bağlı uzun sürede ortaya çıkacak komplikasyonlar gelişmeden kaybedilmesi
2.Hemodiyaliz hastalarının düzenli ve sık takip edilmeleri nedeni ile HCV infeksiyonun erken yakalanması olabilir.

Hepatit C virus infeksiyonu tanısın