Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 24B: HCV (+) HASTALAR

August 2, 2017

AYRI HEMODİYALİZ MAKİNELERİ VE/VEYA ODALARINDA TEDAVİ EDİLMEMELİDİR

Diyaliz Hastalarında HCV İçin Risk Faktörleri Kan transfüzyonunun hepatit C virusu (HCV) için en önemli bulaşma yolu olduğu yapılan çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Eritropoietin kullanımından sonra bu bulaş yolu önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Hastaların hemodiyalizde (HD) kalış süreleri bir diğer önemli risk faktörüdür. Hiç transfüzyon yapılmamış hastalarda anti-HCV (+)'liğinin saptanması hemodiyalizin bağımsız bir risk faktörü olduğunu, bir başka deyişle HCV infeksiyonunun nozokomiyal bir infeksiyon olduğunun bir kanıtıdır. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında uygulanan diyalizin tipi HCV infeksiyonu için bir başka risk faktörüdür. Periton diyalizi hastalarında hemodiyaliz hastalarına göre HCV prevalansı belirgin olarak düşüktür. 129 anti-HCV(-) hastada yıllık serokonversiyon oranı hemodiyaliz hastalarında 0.15/hasta yılı iken; periton diyalizi hastalarında bu oran 0.03/hasta yılıdır. Ayrıca ev diyalizi tedavisi olanlarda merkezi hemodiyaliz tedavisi olanlara göre anti-HCV pozitifliği çok düşüktür.


HCV'nun HD'de Olası Nozokomiyal Geçiş Yolları

1.Sağlık personeli eliyle bulaş (horizontal geçiş)
2.Hemodiyaliz makineleri ve diyalizerler ile olan bulaş (vertikal geçiş)
3.Multidoz heparin uygulaması
4.Reuse (yeniden kullanım)

Aynı anda ve aynı odada HD tedavisi olan hastalarda HCV bulaşı öncelikle sağlık personelinin eliyle olmaktadır (horizontal bulaş). Hemodiyaliz makineleri ve diyalizerlerle olan bulaşma için farklı görüşler mevcuttur. Teorik olarak 40- 60 nm büyüklüğündeki HCV'nun por genişliği en fazla 7 nm olan membranlardan geçişi olanaksızdır. Ancak membranlarda oluşacak hasar sonucunda bu geçiş olabilir. Caremelo ve ark. HCV(+) hastalarda yaptıkları çalışmada ultrafiltratta HCV-RNA'yı (-) bulmuşlardır. Buna karşılık diyalizatta PCR ile HCV-RNA (+) saptanan çalışmalar da mevcuttur. Ancak viral RNA parçacıklarının diyalizata geçmiş olması enfektivitesi olan virusun varlığını göstermez. Bu nedenle diyalizerlerle olabilecek bulaşma önemsenmeyecek kadar azdır. Hastaların ortak olarak aynı ilacı kullanmalarının (örneğin heparin) önemli bir bulaş yolu olduğu gösterilmiştir. Yapılan prospektif çalışmalarda reuse işleminin bulaşmada etkisinin olmadığı bildirilmiştir ve CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) HCV (+) hastalarda reuse işlemine izin vermektedir.


Anti-HCV (+) HASTALARIN HD MAKİNELERİ VE HD OLDUKLARI BÖLÜM AYRILMAMALIDIR

HCV (+) hastaların makine ve oda olarak izole edilmelerinin pek çok sakıncaları ve zorlukları mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1) HD'de HCV (+) hastaların saptanmasındaki zorluklar: HCV antikor (+) olması için infeksiyon alındıktan sonra birkaç hafta geçmesi gereklidir. Bu pencere dönemi nedeniyle hastalar zamanında izole edilemez. Ayrıca anti-HCV (-) olması hastalığı ekarte ettirmez. Anti-HCV (-) HD hastalarının % 2.6'sında HCV-RNA (+) bulunmuştur. HCV-RNA tayini ile erken tanı olasıdır, ancak pahalıdır, teknik donanımı yüksek laboratuvarlara gerek vardır.

2) HCV'nun infektivitesi HBV kadar yüksek değildir. HCV kanda düşük titrede bulunur ve oda ısısında hızla denatüre olur. HCV (+) infekte iğne batması sonucu bulaşma riski %2.7-10 iken, HBs Ag (+) vakalarda bu risk % 67'ye kadar ç