Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 28: KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER

August 2, 2017

Diyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalık sıklığı artmıştır; bu artışın en önemli nedeni, hastalarda diyabetes mellitus ve hipertansiyon sıklığının artmış olmasıdır. Kardiyovasküler problemler, diyaliz hastalarında en çok karşılaşılan ölüm nedenidir; diyaliz hastalarında ölümlerin yaklaşık % 40-50’sinden kardiyak nedenler sorumludur. Hemodiyaliz hastalarında, iki diyaliz arası 3-4 kilogramdan fazla kilo alınması kardiyovasküler mortaliteyi belirgin şekilde arttırır. Bu konuda diyaliz hastalarında karşılaşılan koroner arter hastalığı, perikardit, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu ve hipertrofisi, kalp yetmezliği, endokardit ve aritmilerin özellikleri tartışılacaktır.


KORONER ARTER HASTALIĞI

Üremik hastalarda aterogenez için başlıca risk faktörleri hipertansiyon, diyabetes mellitus, sigara, insülin direnci, lipid metabolizması bozuklukları ve vasküler kalsifikasyondur. Aterosklerozun önlenmesi için risk faktörleri düzeltilmelidir.

Diya