Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 08: DİYALİZ HASTALARINDA ANEMİ

August 6, 2017

- Kronik böbrek yetmezliğinde anemi sık görülen bir bulgudur. Böbrek fonksiyonlarının gittikçe bozulmasına paralel olarak aneminin derecesi de artar ve SDBY evresinde ciddi boyutlara ulaşır.

- Böbrek fonksiyonlarında azalma başladığı zaman, GFR 60 ml/dk'ya ininceye kadar ort. Hb konsantrasyonu stabil seyretmektedir. Bu durum böbreğin EPO sentez kapasitesini arttırmasına ve EPO'nun aktivitesindeki artmaya bağlıdır. EPO yapımını tetikleyici ana unsur, aneminin neden olduğu hipoksik uyarıdır. 

- Kreatinin Klirensi 60 ml/dk'nın altına indikten sonra, serum EPO konsantrasyonu sağlıklı kişilerdekine oranla daha yüksek olmasına rağmen, Hb değerinde düşme başlar.

Kronik böbrek hastalığında anemi sıklığı:

GFR  60 ml/dk/1.73m2…………% 1
GFR  30 ml/dk/1.73m2…………% 9
GFR  15 ml/dk/1.73m2…………% 33-67

Hb değerleri:

Menapoz öncesi kadınlarda .................................................... Hb= 12-16 gr/dl
Erkeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda ........................ Hb= 13.5-17.5 gr/dl
KBY hastalarında  (kadın ve erkeklerde) ............................ Hb= 11-12 gr/dl
Konjestif kalp yetmezliği olan KBY hastalarında............... Hb= 12-13 gr/dl

Kronik böbrek hastalığındaki aneminin özellikleri:

- EPO yetersizliğine bağlı anemi, morfolojik olarak normokrom normositer anemidir. Üremik hastalarda periferik yaymada çeperi dikensi eritrositler (burrcell) izlenebilir.
- Böbrek yetmezliği olmadan benzer düzeyde anemisi olanlara göre;
   . Düzeltilmiş retikülosit sayısı    
   . Serum eritropoetin düzeyleri    
- Demir parametreleri ve kemik iliği normaldir.

KBY hastalarında aneminin derecesine etki eden faktörler:

- KBY'nin süresi
- Üreminin derinliği
- Primer hastalığın nedeni
- İnfeksiyon / İnflamasyon
- Araya giren GİS kanamaları
- Vitamin eksiklikleri
- Diabetes Mellitus
- Nefrektomi

Kronik böbrek hastalarında anemi nedenleri:
 
- EPO yetersizliği    
- Yetersiz diyaliz    
- Demir eksikliği    
- B12/Folik Asit eksikliği
- Azalmış eritrosit ömrü   (70 gün)
- Azalmış kemik iliği fonksiyonu
- İnfeksiyon / İnflamasyon
- Hiperparatiroidizm
- Kan kaybı
- Beslenme bozuklukları
- Hemoliz, Hemoglobinopatiler
- Aluminyum birikimi 

KBY hastasında mikrositer anemi nedenleri:

- Demir eksikliği
- Aluminyum birikimi
- Hemoglobinopatiler  (talasemi, herediter sideroblastik anemiler)

KBY hastasında makrositer anemi nedenleri:

Makrositik anemi lökopeni ve trombositopeni ile birlikteyse