Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 12: DİYALİZ AMİLOİDOZU

August 6, 2017

(ßeta 2 mikroglobulin amiloidozu)

* Uzun SDBY olan hastalarda görülen, kemik ve eklem hasarlarına neden olan, önemli bir kronik böbrek yetmezliği komplikasyonudur.

* Diyaliz amiloidozunu tutulumu:
- Karpal tünel sendromu
- Kronik artropati
- Kistik kemik lezyonları
- Destrüktif osteoartropati
- Patolojik kırıklar
- Sistemik

* Postmortem çalışmalarda, 7-9 yıldan uzun süreli diyalizde olan hastaların %100'ünde ß2M amiloidi tespit edildiği halde neden sadece bazı hastalarda diyaliz amiloidozisinin semptomatik olduğu hala açıklanamamıştır.                                                                                                                                

KLİNİK BULGULAR

Karpal Tünel Sendromu (KTS):

* 5 yıldan daha uzun süreli diyaliz hastalarında ortaya çıkar. 
* Bir çalışmada 4 yıldan az süredir diyaliz olan hastalarda KTS prevelansı %5 iken, 4 yıldan uzun süredir diyaliz olanlarda bu oran %26 bulunmuştur, yine aynı çalışmada Cuprofan membranla diyaliz olanlarda diyaliz amiloidi prevelansı %100 bulunmuştur.
* KTS'da tanı:
- Baş parmak, işaret parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmağın yarısında palmar yüzde parestezi tipik klinik bulgusudur. 
- Sinir ileti testlerininde false negatiflik nedeniyle duyarlılığı oldukça azdır.
- MRI ile diyaliz amiloidinin kistik lezyonları hem T1 hemde T2 ağırlıklı imajlarda düşük sinyal yoğunluğu verirler. Diğer tüm lezyonlar sadece T2 ağırlıklı imaj verirler.


Kronik artropati:

* Bilateral omuzlar, dizler, kalçalar ve iskelet sisteminin uzun kemiklerini tutar. Kronik diyaliz hastalarında omuz ağrısı genelikle DRA'a bağlı destüktif artropatiye aittir. 
* MR ile rotator tendonlarda kalınlaşma , omuz ekleminin sinoviti veya subakromial bursit görülür. 
* US ile de rotator cuff'taki kalınlaşma görülebilir. 
* Eğer eklemde gelişen sıvıdan örnek alınırsa sinoviyal fragmanlarda ß2M amiloid birikimleri gösterilebilir. Eklem sıvısı genellikle paucisellülerdir. 


Kemik kistleri ve patolojik kırıklar:

* subkondral kemik kistleri 
* artiküler erozyonlar patognomonik. 
* gerçek kistlerden daha çok erozif kaviteler 
* asetabulum, radius, tibia, femur başında 
* patolojik kırıklar
* C2 vertebra korpusundaki amiloid kistleri ezilme kırığına uğrayarak spinal kord basına neden olabilirler. 
* Atlanto-oksipital eklemin ß2M amiloidi ile tutulumunda spinal kord basısı bildirilmiş.


Sistemik ß2M Amiloidozisi:

* Yapılan çalışmalarda, 10 yıldan fazla diyaliz olan hastaların %53'ünde sistemik ß2M amiloidi olduğu gösterilmiştir.
* Bir otopsi çalışmaları derlemesinde de ß2M amiloidinin en sık kalp, daha sonra gastrointestinal sistemi tuttuğu rapor edilmiştir.
* Sistemik ß2M