Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 13: SU SİSTEMİ

August 6, 2017

İÇME SUYUNUN ÖZELLİKLERİ


Uygun renk, koku ve görünümde olmalı, zararlı madde ve mikroorganizma içermemelidir.

Bununla birlikte içme sularımızda 80'den fazla madde bulunmaktadır :
+ Aluminyum, Bakır, Çinko                           
+ Tarım ve endüstri alanında kullanılan maddeler
+ Kloraminler                                                 
+ Florid                                                      
+ Mikroorganizmalar ( Bacillus sp., Pseudomonas sp. , Mycobacteria)
+ Nitratlar                                                    
+ Demir, Magnezyum, Kalsiyum                   
+ Siyanotoksin, Endotoksin

İçme suyundaki maddelerin kabul edilebilir düzeyleri, yıllık maruz kalınma oranlarına göre belirlenmektedir. Fakat bu durum HD hastalarında oldukça farklıdır. İçme suyu için izin verilen miktarlar, diyaliz hastalarında zararlı etkilere yol açabilir.

ZARARLI ETKİLER


Anemi : + Aluminyum, Nitrat, Kurşun, Bakır, Çinko, 
        + Kloramin  ( Hemoliz - Methemoglobinemi )
Kemik hastalığı : Aluminyum, Florid
Hipertansiyon : Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum
Hipotansiyon : Bakteri, Endotoksin, Nitrat
Asidoz : Düşük pH, Sülfat
Kas güçsüzlüğü : Kalsiyum, Magnezyum
Bulantı - Kusma : Bakteri, Endotoksin, Kloramin, Düşük pH, Nitrat, Sülfat, Bakır, Çinko,
Kalsiyum ve Magnezyum  (sert su sendromu)
Nörolojik bozukluklar : Aluminyum (diyaliz demansı), Kurşun, Kalsiyum, Magnezyum
Ciddi ve yaşamı tehdit eden ritm bozuklukları : Florid
Karaciğer yatmezliği : Siyanotoksin
Ateş - Septisemi - Kronik inflamasyon : Mikroorganizmalar, Endotoksin


                          
  SU SİSTEMLERİ


İçme suyu bölgesel farklılıklar gösterebilir. Aynı bölgede mevsimsel farklılıklar olabilir.
Belediyeler içme suyuna koydukları dezenfektan yoğunluklarını değiştirebilir.
Su sistemlerinden kaynaklanan kirlenme de olabilir  ( bakır, çinko, aluminyum, bakteriler ).
Su sistemleri;

1) Ön işleme
a) Filtrasyon
b) Yumuşatma
c) Karbon filtreleri
d) Makrofiltrasyon

2) Suyun saflaştırılması
a) Reverse Osmosis  (ters ozmoz)
b) Deiyonizasyon

3) Depolama
a) Depolama tankları olabilir veya olmayabilir.
b) Ultrafiltrasyon ve sub-mikronik filtrasyon

4) Diyaliz makinasına ulaşması


İŞLENMİŞ SUYUN ÖZELLİKLERİ


Özellik    Saf Su    İleri derecede Saf Su
pH    5.0 - 7.0    5.0 - 7.0
Klorid (mg/L)    0.50    0.06
Sülfat (mg/L)    0.10    0.08
Kalsiyum (mg/L)    1.00    0.04
Karbondioksit (mg/L)    5.00    0.20
Ağır metaller (mg/L)    0.10    0.01
Toplam solid (mg/L)    10.0    0.50
Bakteri (CFU/ml)    100 - 200    10.0
Endotoksin