Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 14: HEMODİYALİZDE KARDİYOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR

August 6, 2017

En sık görülenleri

- Hipertansiyon  
- Sol ventrikül hipertrofisi ve disfonksiyonu
- KKY
- KAH
- Aritmi
- Perikardit
- Kapak hastalığı
- Endokardit
- Hemodiyaliz sırasında oluşan hipotansiyon       


HİPERTANSİYON


* Prediyaliz SDBY hastalarında %73-100 oranında görülür. KBY nedenlerinin %25'inden sorumludur.
* HT, üremik hastada koroner kalp hastalığı gelişim hızında, sigara içimi ve hiperlipidemiden daha önemli bir risk faktörüdür.
* HT, vasküler endoteli zedeleyerek trombositlerin ve plazma lipoproteinlerin damar duvarına girişim yapmasını kolaylaştırır, sol ventrikül hipertrofisine, beyin, retina ve böbreklerde hedef organ hasarına neden olur.

ETYOPATOGENEZ

- Sıvı ve tuz fazlalığı
- Hemodinamik değişiklikler
- Adrenerjik sistem aktivasyonu
- Hiperkalsemi
- Prostoglandinler ve renomedüller lipidler
- Eritropoetin kullanımı


1) Sıvı ve volüm durumu:

* Ekstasellüler sıvı hacminde artış, hipertansiyonun tek nedeni olarak kabul edilmese de SDBY hastalarında en sabit bulgudur.
* Sıvı artışının yüksek kan basıncına yol açması, vasokonstrüktör sistemlerin (RAA,SSS gibi) baskılama yetersizliğine bağlı olarak periferik damar direnci artışı ile birlikte kalp debisinin artışının kombinasyonuyla olur.

2) Hemodinamik değişiklikler:

* Periferik vasküler resistansın otoregülasyonunda değişiklikler  (KB = CO*TPR)
* Renin-angiotensin sistemindeki değişiklikler: Çeşitli kanıtlar bu hemodinamik bozukluklardan primer olarak RAS 'nin sorumlu olduğunu göstermektedir.

3) Sempatik sinir sistemi aktivasyonu:

* Üremik hastalarda serum epinefrin - norepinefrin düzeyleri yüksek bulunmuştur.

4) Hiperkalsemi:

* Periferik damar direncini arttırarak HT yapar.
* Hiperparatiroidizmle ilişkilendirilmiştir.
* Üremik hastalarda en önemli hiperkalsemi nedenleri;
- aşırı vit D alımı 
- avitaminozis 
- oral Ca alım 
- granülamatoz hastalıklar 
- myelom

5) Prostaglandinler ve Renomedüller lipidler:

* Vazokonstriksiyonu sınırlarlar.
* Renin sekresyonunu ve aktivasyonunu etkilerler.

6) Eritropoietin kullanımı:

* Çeşitli yan etkileri içinde HT yapmak ve var olan HT'u kötüleştirmek vardır. (%30-40 hastada)


TEDAVİ

1) İlaçsız Tedavi

- Sıvı çekilmesi
- Na kısıtlanması  (günde 1-2 gr)
- Sıvı kısıtlanması (0.5-0.75 kg/gün kilo alımı ve 800-1200 ml/gün sıvı alınımını aşmamalı)
- Egzersiz
- Alkol ve sigara alımının yasaklanması
- Kokain, anfetamin gibi ilaç alımının önlenmesi

2) Antihipertansif Tedavi

- Diyaliz başlangıcında kuru ağırlık sağlanana kadar hafif ve ort