Böbrek Hastaları İçin Yemek Tarifleri

Yenibaharlı Taze fasulye

August 23, 2017

1/10
Please reload

KONU 25: AIDS

August 2, 2017

Human immunodeficiency virus (HIV) infeksiyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinde AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) henüz yaygın bir sorun değildir, medyaya da yansımış birkaç hasta vardır ancak gelecekte hemodiyaliz ünitelerinde AIDS’e bağlı sorunların artması beklenmektedir. Öte yandan, sağlık personelinin ve toplumun AIDS konusundaki yetersiz bilgisi AIDS hastaları ve hastalığına karşı abartılı tepkilere neden olmaktadır.

HIV virusu ile infekte kişilerde belirti ve bulgular asemptomatik taşıyıcıdan multisistemik bir hastalığa (AIDS) kadar geniş bir spektrum gösterir. İlerlemiş AIDS’te halsizlik, zayıflama, hayatı tehdit eden infeksiyonlar ve atipik kanserler izlenir. HIV ile infekte hastalarda böbrek hastalığı insidansı % 2-10 arasında bildirilmiştir. Bu hastaların bir kısmında son dönem böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği görülmekte ve hastalara diyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara kan transfüzyonu, renal transplantasyon, iğne batması veya cinsel temas ile de HIV infeksiyonu bulaşabilir.

Diyaliz ünitelerinde, HIV infeksiyonu olan hastalarda, genel dezenfeksiyon kuralları (Bakınız Konu 18) yeterlidir. HIV infeksiyonuna özgü prensipler aşağıda belirtilmiştir;

1.İshal, solunum pr